Bed & Breakfast

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 

De omgeving
 

Zoals u waarschijnlijk wel weet is Drenthe dé provincie om te wandelen, fietsen en te genieten van de veelzijdige natuur. Ons huis is gelegen in de staatsbossen van het zogenaamde Slenerzand. Op 200 meter afstand van ons huis loopt voor lange afstandswandelaars het wel bekende Pieterpad.  
Het Drentse landschap is voor een niet onbelangrijk deel mensenwerk. In Drenthe is natuur niet los te denken van cultuur. Eeuwenlang hebben mensen het land gebruikt en bewerkt om te kunnen overleven. Dit heeft geleid tot een karakteristiek landschap.

Midden in Drenthe, op het zogenaamde Drents Plateau, ligt boswachterij Sleenerzand. Rond 1930 is het gebied bebost en inmiddels is het uitgegroeid tot een natuurgebied dat haast buitenlands aandoet. Er zijn donkere stukken naaldbos, lichtere delen met loofbomen, verrassend opduikende vennetjes en heidevelden. Gletsjerkuilen, celtic fields, een hunebed en grafheuvels herinneren aan een ver verleden. De stilte is overweldigend en wordt alleen doorbroken door de tientallen vogelsoorten die hier leven.

Nog niet zo heel lang geleden bestond Drenthe uit ‘woeste grond’: heide, vennen, venen en zandverstuivingen. Eind 19e eeuw werd het gebied langzaam ontgonnen. Ook werden er veel bossen aangeplant. Dit gebeurde vooral rond de jaren dertig, in de vele werkverschaffingsprojecten tijdens de economische crisis.

Er zijn toen voornamelijk naaldbomen geplant voor houtproductie. Dit is tegenwoordig niet meer het enige doel. Natuur en recreatie zijn inmiddels zeer belangrijk geworden. Het beheer is hier dan ook op gericht. Zo wordt er bijvoorbeeld gestreefd naar een gevarieerder bos waarin de natuur meer haar gang kan gaan.

In Sleenerzand zijn veel sporen uit het verleden te vinden. In het noordelijke deel de boswachterij zijn nog gletsjerkuilen te zien. In het zuidelijke deel liggen grafheuvels, hunebed 'De Papeloze Kerk' en 'Celtic Fields'. Dit zijn restanten van akkercomplexen uit de IJzertijd. Zeer bijzonder is de Galgenberg. In deze grafheuvel werd bijna 3500 jaar geleden de hoofdman van het Sleenerzand begraven. Hij kreeg zijn gouden oorsieraden, bronzen bijl en pijlen mee. Rondom de grafheuvel werd een palenkrans opgericht. Dit was een teken dat de doden met rust moesten worden gelaten. In 1996 is de krans gereconstrueerd.

Kortom, zeker de moeite waard om deze prachtige natuur te komen bekijken, per fiets, te paard of te voet, de mogelijkheden zijn er.

  

Van hunebed naar jullie bed | vanhunebednaarjulliebed@gmail.com